Har du frågor eller vill återkoppla något, tveka inte att kontakta vår kundtjänst. De finns på plats om du önskar att prata med någon om produkter eller service från Pitney Bowes i Sverige.

SOLLENTUNA (HK)
Pitney Bowes Svenska AB
Hammarbacken 12
Box 408
SE-191 24 Sollentuna
Tel: 08-734 17 00
Fax: 08-27 20 72
mailto:info@pitneybowes.se

SOFTWARE
Pitney Bowes Softwares svenska kontor
Gustavslundsvägen 147, 2 tr
167 51 Bromma
Telephone: 08-734 17 00  
E-post: pbsoftware.sweden@pb.com

MALMÖ
Pitney Bowes Svenska AB
Västra Hindbyvägen 18
Box 23011
SE-200 45 Malmö
Tel: 040-22 35 80
Fax: 040-94 09 44
info@pitneybowes.se

ÖREBRO
Pitney Bowes Svenska AB
Grusgropsvägen 3
SE-702 36 Örebro
Tel: 08-734 17 00
Fax: 019-56 77 79
info@pitneybowes.se

GÖTEBORG
Pitney Bowes Svenska AB
Gullbergs Strandgata 36
Box 1063
SE-405 22 Göteborg
Tel: 031-726 36 00
Fax: 031-15 84 04
info@pitneybowes.se

JÖNKÖPING
Pitney Bowes Svenska AB
Slottsgatan 14
SE-553 22 Jönköping
Tel: 08-734 17 00
Fax: 036-12 11 28
info@pitneybowes.se

FALUN
Pitney Bowes Svenska AB
Trotzgatan 54D
SE-791 72 Falun
Tel: 08-734 17 00
Fax: 036-12 11 28
info@pitneybowes.se

LINKÖPING
Pitney Bowes Svenska AB
Teknikringen 8
SE-583 30 Linköping
Tel: 08-734 17 00
Fax: 036-12 11 28
info@pitneybowes.se

SOLLENTUNA, Häggvik

Besöksadress: Pitney Bowes Svenska AB
Hammarbacken 12
SE-191 49 Sollentuna

ÖVRIGA PITNEY BOWES KONTOR I VÄRLDEN

Har du frågor?