DatakvalitetDataintegreringEnterprise Business Services (EBS) – Företagstjänster

 

Datakvalitet

Dessa datatjänster gör det möjligt att ta fram den kundinformation som behövs för att finna nya möjligheter, få kontakt med kunderna och etablera en effektivare kommunikation. Samarbetet mellan olika områden förenklas genom att man länkar och konsoliderar kundinformation. Detta förbättrar hanteringen av kundrelationer, den finansiella rapporteringen samt kontrollen och efterlevnaden av regler och föreskrifter.

Läs mer

Dataintegrering

För att lyckas i affärer krävs det korrekta, kompletta och konsistenta kunddata. När denna information hanteras effektivt kan organisationer förbättra kundlojaliteten, effektivisera verksamheten samt öka värdet för den enskilde kunden.

Läs mer

Enterprise Business Services (EBS) – Företagstjänster

Vår programsvit Enterprise Business Services (EBS) gör det möjligt för er att konfrontera och övervinna några av de mest angelägna utmaningarna inom företagsvärlden i dag, inklusive global terrorism, skatteskulder, skenande kostnader och vacklande kundlojalitet.

Läs mer