Förmågan att visualisera spatiala data och förstå hur olika platser hänger samman hjälper organisationerna att fatta bättre underbyggda strategiska affärsbeslut. Vi kallar denna kunskap om platser för Location Intelligence och genom att använda data om de olika platserna kan företagen identifiera tillväxtmöjligheter och förbättra informationsdelningen inom organisationen.

 

MapInfo-sviten

Med MapInfo Location Intelligence-sviten kan ni skapa och få åtkomst till och hantera geospatiala tillgångar, visualisera omvärldsbevakningen (Business Intelligence) och kunddata samt dela interaktiva kartor av högsta kvalitet både snabbare och enklare än någonsin tidigare.

Läs mer

Enterprise Location Intelligence – Location Intelligence för företaget

Man kan använda sig av avancerad geokodning och spatial analys genom att integrera kunddata av hög kvalitet med gedigen kunskap om platserna (Location Intelligence). Detta minskar riskerna, ökar kundnöjdheten och gör verksamheten effektivare.

Läs mer

Market Analytics

Market analytics are an essential decision-support solution for analysts and executives. Now you can make better-informed decisions on site selection, market analyses, property investments and network planning.

Läs mer